Avís legal i política privacitat

Política de Privacitat

Tota comunicació amb vinilsiwebs.com per qualsevol mitjà o a través de l’adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquesta “web” o el seu “e-mail”, suposa el consentiment per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Vaxcla Vinils i Webs, S.L., amb adreça:

Carrer Mare de Déu de Núria, 20
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

Aquestes dades seran tractades d’acord amb el disposat en la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en respecte a les dades personals que constin en els expresats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Vaxcla Vinils i Webs, S.L.
C/ Mare de Déu de Núria, 20 
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

 

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als nostres clients, usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietaria del lloc ubicat en l’adreça web: vinilsiwebs.com

Raó Social: Vaxcla Vinils i Webs, S.L.

Adreça fiscal:

C/ Mare de Déu de Núria, 20 – Sant Fruitós  de Bages – 08272 Barcelona

C.I.F. (Códig d’Identificació Fiscal): B66431651

Telèfon: +34 938788833

Correu electrònic: info@vinilsiwebs.com

reflex-footer-button